Pravilnik

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA "Mentos Yes To Fresh"

 

 1. OSNOVNI PODACI O ORGANIZATORU KONKURSA

1.1. Organizator nagradnog konkursa je AL GROSSO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Jurija Gagarina br. 32, matični broj 17308777, PIB 100137832 ( u daljem tekstu: „Organizator“).

 

 1. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA NAGRADNOG KONKURSA

 

2.1.Nagradni Konkurs se organizuje pod nazivom "Mentos Yes To Fresh" (u daljem tekstu: "Konkurs") putem web sajta Organizatora www.yestofresh.rs (u daljem tekstu: web sajt).

 

2.2. Konkurs počinje 28.06.2021. godine u 10:00h i završava se 25.07.2021. godine u 23:59h.

 

2.4. Konkurs se organizuje radi promocije Mentos proizvoda.

 

 1. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

 

3.1. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez  Kosova i Metohije) i sprovodi na web sajtu: www.yestofresh.rs.

 

 1. USLOVI UČESTVOVANJA U KONKURSU

 

4.1. Pravo učestvovanja imaju sva fizička lica sa navršenih 18 godina života (punoletna lica) sa prebilavištem u Republici Srbiji  (bez Кosova i Metohije), izuzev lica zaposlenih kod Organizatora, marketinških agencija koje  je Organizator angažovao u pripremi i organizaciji Konkursa, kao i lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanja Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa  kao i članova njihovih užih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

 

4.2. Učesnici u Konkursu prilikom registrovanja naloga na web sajtu Organizatoru dostavljaju ime i prezime, nadimak, broj telefona, e-mail i adresu prebivališta. U slučaju da učesnik osvoji nagradu potrebno je da Organizatoru dostavi punu adresu prebivališta sa poštanskim brojem, kao i fotografije fiskalnih računa koji su učestvovali u Konkursu.

 

 

5.OPIS KONKURSA

 

5.1. Da bi lice ( u daljem tekstu: Učesnik) steklo pravo učestvovanja na Konkursu potrebno je da:

- kupi u bilo kom prodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije bilo koje dve Mentos rolnice (Mentos Mint, Mentos Fruit, Mentos Rainbow, Mentos Grape, Mentos Strawberry.

- sačuva fiskalni račun, kao dokaz kupovine.

- BI broj, koji se nalazi na fiskalnom računu unese na Mentos Yes To Fresh web sajtu: www.yestofresh.rs

 

5.2. Radi učestvovanja na Konkursu, nakon kupovine 2 Mentos rolnice, potrebno je da Učesnik ispoštuje sledeće korake:

 

-ode na web sajt www.yestofresh.rs (u daljem tekstu: web sajt)

- po ulasku na web sajt, pročita i prihvati Pravila Konkursa (potvrđuje da se slaže sa pravilima Konkursa).

- nakon što prihvati Pravila Konkursa, registruje se, odnosno kreira  svoj nalog na web sajtu

- nakon registrovanja na web sajtu, potrebno je uneti broj fiskalnog računa (BI) u polje koje je predodređeno za unos istog, kao i datum i vreme kada je obavljena kupovina.

- jedan fiskalni račun sa dve Mentos rolnice donosi jedan poen, I može se uneti samo jedan put.

 

Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, poslati neograničen broj brojeva fiskalnog računa (BI broj).

Jedan uneti broj fiskalnog računa (BI) daje jedan poen.

 

5.3. Konkurs se sprovodi kroz četiri nagradne-takmičarske nedelje.

 

Nagradne-takmičarske nedelje počinju:

I nedelja – od 28.06. u 10:00 časova do 04.07.2021. u 23:59:59

II nedelja - od 05.07. u 00:00 časova do 11.07.2021. u 23:59:59

III nedelja - od 12.07. u 00:00 časova do 18.07.2021. u 23:59:59

IV nedelja - od 19.07. u 00:00 časova do 25.07.2021. u 23:59:59

 

Za nedeljne nagrade Učesnici će biti rangirani prema broju skupljenih poena na rang listi ( u daljem tekstu: Rang lista).

 

Svake nedelje izlazi nedeljna Rang lista Učesnika koji su, prema sakupljenom  broju poena (tokom trajanja Konkursa određene nagradne-takmičarske nedelje), zauzeli prvih 26 mesta.

 

Imena ovih Učesnika biće objavljena na internet stranici Organizatora www.yestofresh.rs pod nazivom "Rang lista" i to u roku od 24h nakon završene nagradne nedelje.

Dobitnik nedeljne nagrade u okviru jedne nedelje Konkursa ne može biti dobitnik nedeljnih nagrada u okviru ostalih  nedelja Konkursa.

 

5.4. Najraniji datum izdavanja fiskalnog računa je 28.06.2021. godine, a najkasniji 25.07.2021. godine, s tim što za nedeljne nagrade pravo učestvovanja imaju registrovani računi sa datumom kupovine koji odgovaraju toj nagradnoj nedelji.

Učesnici moraju imati  fiskalni račun kojim dokazuju da su Mentos proizvodi kupljeni i registrovani u datoj nagradnoj nedelji.

5.5. Nakon svake ponovne kupovine bilo koje 2 Mentos rolnice, potrebno je da Učesnik pristupi svom nalogu na web sajtu i isprati korake navedene u tački 5.2. Pravila.

 

5.7. Dobitnici nedeljnih nagrada će biti kontaktirani od strane Organizatora u roku od 72h po objavljivanju Rang liste, a putem podataka iz člana 4. koje je učesnik ostavio na web sajtu prilikom registrovanja i biće obavešteni da je potrebno poslati fotografije fiskalnih računa koji su učestvovali u toj nagradnoj nedelji na uvid kao potvrdu kupovine i učešća na e-mail adresu: btl@newmoment.com  , u roku od 3 dana.

 

5.8. U slučaju da više učesnika ostvari identičan broj poena, nedeljnu nagradu će dobiti učesnik koji u najkraćem vremenskom periodu ostvari najveći broj poena, pri čemu će se kao kriterijumi uzeti datum i vreme izdavanja svih fiskalnih računa.

 

5.9. Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini (fiskalni račun) na kome se nalazi BI broj koji je uneo na web sajt za sve vreme trajanja Konkursa, kao i 30 dana nakon njegovog završetka i iste, po potrebi, prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev kao fotografije putem e-maila-a i fizički prilikom preuzimanja nagrade.

 

5.10. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja web sajta, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezanih za organizaciju i sprovodjenje Konkursa.

 

5.11. Zabranjeno je korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu.

 

 

 1. SAGLASNOST UČESNIKA SA PRAVILIMA

 

6.1. Učestvovanjem u Konkursu i prihvatanjem Pravila Konkursa, učesnici daju saglasnost da Organizator Konkursa može njihove lične podatke koristiti u svrhu organizovanja Konkursa, kao i u svrhu dodeljivanja nagrada u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator ograničava upotrebu i obradu podataka o ličnosti samo na radnje neophodne za identifikaciju učesnika na Konkursu i dodele nagrada za pobednike na Konkursu.

 

6.2. Učesnici Konkursa prilikom kreiranja svog naloga na web sajtu Organizatoru dostavljaju broj telefona, ime i prezime, nadimak, email adresu i adresu prebivališta. Podaci o ličnosti Učesnika i Dobitnika  čuvaju se najduže dva meseca od završetka Konkursa, osim podataka o Dobitnicima nagrada sa garantnim rokom od 1 godine ( garantni rok za Laptop, HP 340S G7 DOS/14FHD AG/i3-1005G1/8GB/256GB, JBL zvučnike, Flip 5 Portable Bluetooth Waterproof Speaker Eco edition Blue) čiji se podaci čuvaju jednu godinu, a nakon čega se trajno brišu, izuzev ukoliko postoji zakonska obaveza Organizatora da podatke čuva duže, u kom slučaju će se podaci čuvati najduže do isteka zakonom predviđenog roka.

Organizator će ime, prezime i nadimak dobitnika objaviti  na web sajtu u okviru Nedeljne rang liste.

 

6.3. Učesnici imaju pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo da od Organizatora zahtevaju kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i da izvrše uvid u obrađivane podatke. Učesnici imaju pravo da od organizatora zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, ograničenje obrade i prestanak obrade podataka u svemu prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.6.4. Učesnik je slobodan u svakom trenutku da zatraži od Organizatora da prestane sa obradom njegovih podataka o ličnosti slanjem maila na   btl@newmoment.com i prihvata da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću učestvovanja u Konkursu.

 

6.5. Podacima o ličnosti učesnika i dobitnika konkursa će pored Organizatora  pristup imati i agencija Silver Lining Communication, adresa: Gorski Putnik br. 5-7, V sprat, stan 17, Sofija, Bugarska, PIB: 204169081 kao i agencija NEW MOMENT NEW IDEAS COMPANY DOO, BEOGRAD Makedonska 12, Beograd, Srbija, MB: 17320564 PIB: 100278886 u svojstvu obrađivača podataka, a koje je angažovao Organizator radi pomoći u u realizaciji Konkursa, na bazi ugovora koji su zaključeni između Organizatora i Agencija. Organizator će preduzeti sve potrebne korake u organizacionom i tehničkom smislu da zaštiti podatke o ličnosti Učesnika u skladu s važećom regulativom.

 

6.6. Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontakt  podatke o sebi. Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke.

 

6.7. Organizator ne snosi odgovornost za greške u podacima, kao ni za prijem podataka dostavljenih od strane učesnika.

 

6.8. Učesnik koji želi da učestvuje u Konkursu mora prethodno prihvatiti pravila Konkursa i to elektronskim putem korišćenjem specijalnih alata za tu svrhu u okviru aplikacije.

 

 

 1. VRSTA NAGRADA

 

7.1. Ukupno se dodeljuje 104 (sto četiri) nagrade na Konkursu, i to:

104 nedeljne nagrade (po 26 nagrada svake nedelje), za 26 nedeljnih dobitnika.

 

Nedeljne nagrade su, redom prema poslatom broju fiskalnih računa:

 

Prva nagradna- takmičarska nedelja (od 28.06. u 10:00 časova do 04.07.2021. u 23:59:59)

 

Druga nagradna-takmičarska nedelja (od 05.07. u 00:00 časova do 11.07.2021. u 23:59:59)

 

Treća nagradna-takmičarska nedelja (od 12.07. u 00:00 časova do 18.07.2021. u 23:59:59)

 

Četvrta nagradna-takmičarska nedelja (od 19.07. u 00:00 časova do 25.07.2021. u 23:59:59)

 

Vaučer za produženi vikend u hotelu Fruške terme uključuјe: dva noćenja za dve osobe na bazi polupansiona (večera i doručak) u dvokrevetnoj superior sobi u hotelu Fruške terme, sa uključenim korišćenjem vodenog i sauna sveta, dve relax masaže u trajanju od 30min, boravišnu taksu. Nagrada se može iskoristiti do 01.12.2021.godine.

 7.2. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Osvojenu nagradu može iskoristiti samo učesnik koji se za istu prijavio i čije je ime na Rang listi. Nagrada se ne može preneti na drugo lice ili biti ustupljena drugom licu.

 

 

 1. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITAKA ODNOSNO DODELE NAGRADA

 

8.1. Na nagradnom konkursu 104 učesnika osvaja nagrade i to:

Po 26 učesnika svake nedelje koji su poslali najveći broj fiskalnih računa osvajaju, redom:  1 HP laptop, 2 Vaučera za produženi vikend u hotelu Fruške terme, 3 JBL bežična zvučnika i 20 Mentos poklon paketa.

 

8.2. Žiri, sastavljen od 3 člana (članovi su lica zaposlena kod Organizatora Konkursa), će konsenzusom izvršiti  proveru dobitnika nagrada na bazi kriterijuma: ukupan broj ostvarenih poena.

 1. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA

 

9.1. Organizator obaveštava dobitnike o dobijenim nagradama na Konkursu na web sajtu www.yestofresh.rs. Kao i pozivom na broj ili slanjem obaveštenja na mail, koji je učesnik uneo na sajt prilikom registracije, najkasnije 72h po objavljivanju Rang liste za datu nagradnu nedelju.

 

9.2. Učesnici Konkursa sa Rang liste biće u obavezi da dostave naznačene podatke najkasnije u roku od 3 dana od momenta kontaktiranja putem dostavljenog broja telefona ili maila, na mail adresu organizatora:  btl@newmoment.com Ukoliko dobitnici postupe suprotno Pravilima Konkursa odnosno ne dostave potrebne podatke u traženom roku od 3 dana, Organizator neće biti u obavezi da im dodeli nagrade.

 

9.3. Nedeljne nagrade će biti dostavljene na kućne adrese korisnika nakon što korisnici pošalju fotografije svojih računa, kao dokaz o kupovini, saglasno članu 5. ovih Pravila i ukoliko se utvrdi validnost svih poslatih računa u okviru date nagradne nedelje.

 

9.4. Organizator je dužan da nagradu dostavi najkasnije 30 radnih dana od potvrde prijema podataka dobitnika.

 

9.5. Nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika, nekom od kurirskih službi, koja će kontaktirati dobitnike nagrada. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da kurirska služba ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora. Organizator Konkursa nije u mogućnosti da utiče na raspored dostave poklona i ne snosi odgovornost ukoliko dobitnik nije na adresi u trenutku dostave. Slanje nagrada je besplatno za dobitnika. Ukoliko dobitnik ne bude dostupan kurirskoj službi u dva pokušaja, smatraće se da dobitnik ne prihvata nagradu i Organizator nije u obavezi da mu istu naknadno dostavi.

 

9.6. Prilikom dostavljanja nagrade, Dobitnik će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Dobitnik će popuniti i potpisati odgovarajući formular o prijemu nagrade, prilikom preuzimanja iste.

 

9.7. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Dobitnik nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan, ili ukoliko postupi suprotno definisanim obavezama iz tačke 9.1. i 9.2. ovog člana ili je Dobitnik diskvalifikovan u skladu sa članom 10. ili nije u mogućnosti da preuzme nagradu, ili ako se utvrdi nepravilnost u postupku učestovanja, nagrada neće biti dodeljena. Istovremeno Organizator Konkursa dobija pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu.

 

9.8. Nagrade se ne dostavljaju izvan Republike Srbije.

 

 1. DISKVALIFIKACIJA

 

Organizator će pregledati sve poslate prijave i zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalifikuje Učesnika ako:

 1. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

 

11.1. Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno proizvođaču nagrada. organizator neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit) nastalu kao posledica učestovanja na konkursu i osvajanja nagrada izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

 

 1. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

 

12.1. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene Pravila ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Fejsbuk i Instagram stranici i u okviru web sajta.

 

 

 1. PREKID KONKURSA

 

13.1. Organizator u trenutku donošenja odluke o održavanju Konkursa nije mogao predvideti, niti je na te okolnosti mogao uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Organizatora, u kojem slučaju se Organizator oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema Učesniku.

 

13.2. U slučaju nastupa navedenih okolnosti, organizator će učesnike obavestiti o prekidu konkursa putem obaveštenja na web sajtu www.yestofresh.rs.

 

 1. PRAVA I OBAVEZE

 

14.1. Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima.